STBK's medlemstidsskrift "NeaHund" ble utgitt i perioden 1983 - 2016.