Årsmøtet

Klubbens årsmøte skal, i henhold til klubbens lover, gjennomføres årlig innen 31. mars.