Intro-kurs i hundesporten Smeller - 4 t

Omfang
Dette er et introduksjonskurs som går over 1 kveld – og er på ca. 4 t.

Målgruppe
Kurset er beregnet på personer som ønsker mere informasjon om denne hundesporten – hvor alle øvelsene er bygd opp rundt hundens medfødte luktesans.

Metode
Kurset er lagt opp slik at deltaker og hund ledes gjennom øvelser som er viktige og grunnleggende momenter i forhold til øvelsene i hundesporten Smeller.

 

Innhold
–  Grunnleggende kalibreringsøvelser
–  Hvordan lære inn «lukt»
–  Hvordan lære inn «smelleren»
–  Innledende banesøk
–  Innledende kassesøk

 

Kurset er åpent for 6 deltakere med hund + 3 observatører (personer som deltar uten hund).

På dette kurset jobbes det bare med én og én hund samtidig.

Våre instruktører
Vi benytter kun instruktører med mange års erfaring med valpeshow og utstilling med egne hunder.

Send en melding på 
post@selbutbk.org
dersom du er interessert i et slikt kurs.

Visste du at
medlemmer i STBK får du rabatt på alle kurs – og at medlemsavgifta til klubben er spart inn allerede ved det første kurset?