Styret 2022- 2023    
Leder Stig Meier Berg – e-post: post@selbutbk.org mobil 926 03 856
Nestleder Gustaf Spets  
Sekretær Guro Fenne  
Kasserer Jan Nilsen  
Styremedlem Grethe Malvik Nykkelmo  
  Linda Eirin Lynum (vara)  
     
Revisorer Ivar S. Hanem  
  Lone Jensen (vara)  
     
Blodsporkomité Kristin Kolåseter  
  Wenche R. Krogstad  
  Marianne Svare  
  Anne Langerud (vara)  
     
Brukshundkomité Kristin Henden  
  Ingrid Therese Rønsberg  
  Berit Storhaug  
  Marit Langli  
  Jeanette Nikolaisen (vara)  
     
Ansvarlig nettsider Stig Meier Berg 926 03 856
     
Valgkomité Edvin Mebust  
  Håvard Lerstad Kjøren  
  Elise Heggem Rønsåsbjørg  
  Solveig Kjøren Lerstad (vara)