Hovedside Om klubben Medlemskap
Medlemskap
Selbu Trekk- og Brukshundklubb er ikke en raseklubb, men åpen for alle med hunder som hobby.

STBK har ca 200 medlemmer.

Kontingenten betales pr. kalenderår og inkl. 1 nr. (julenummer) av
klubbtidsskriftet NeaHund, som i 2016 er inne i sin 34. årgang.

Som medlem i STBK er du også medlem i Norsk Kennel Klub - og mottar automatisk NKK's medlemsblad "Hundesport".

Våre medlemskategorier i 2016 er:
Hovedmedlem kr. 175,-
Familiemedlem kr. 50,-

I tillegg kommer en grunnkontingent til NKK på kr. 140,- pr. hovedmedlem.
Denne skal forøvrig kun betales 1 gang - dersom du er medlem i flere klubber.

Etablering av medlemskap:
Medlemsskap kan opprettes gjennom å kontakte STBK - eller ved å bruke din eventuelle nettside hos NKK. Innbetaling av medlemskap skal under enhver omstendighet IKKE skje til STBK, da utsending av giro skjer direkte fra NKK.

LINK TIL SKJEMA FOR INNMELDING