Hovedside
Intro-kurs i SMELLER - 5. november
Intro-kurs i SMELLER - 5. november

Klubbens første intro-kurs i SMELLER ble fulltegnet i løpet av få timer. Tirsdag 5.11. møttes derfor 6 spente ekvipasjer til kveldskurs. I løpet av 3,5 t fikk deltakerne en grunnleggende innføring i hvordan man kan starte treninga i SMELLER kl. I. 

 

Øvelse 1 - Fortløpende søk på 4 baner med 6 hull

Hilde E. Garberg og Chicco var første ekvipasje som fikk prøve seg på 1 bane, med de andre kursdeltakerne som ivrige tilskuere. Intro-kursene er lagt opp slik at deltakerne er med på diskusjonen om hvordan og ikke minst hvorfor hundene trenes individuelt. Med ulike metoder vises hvordan hunder endrer atferd dersom vi endrer hundens opplevelser av treninga. I dette tilfellet ble det et helt annet "trøkk" i søket når pausen mellom søkene ble fylt med en type lek som Chicco tydelig syntes var ganske moro. Denne radikale endringa av hundens søksatferd hadde ikke vært mulig uten at Hilde fikk "trykt på" de rette knappene i lek med ball som belønning.
Topp innsats av Hilde 
Glad

 

Hilde og Chicco trener på bane

Chicco og Hilde E. Garberg trener banesøk. Foto: Wenche R. Krogstad

 

Kristin W. Kolåseter og Lille var neste ekvipasje som fikk prøve seg på 1 bane. I første søk er det alltid viktig å observere hva hunden gjør av seg selv. For å få til en "dialog" med hunden er det deretter viktig at fører gjør de riktige tingene - for å fortelle hunden hva vi mener og hvordan dette skal foregå. Kristin var flink til å belønne det vi ville ha og overså atferd som ikke var ønskelig i forhold til å få til en klar og tydelig markering. I løpet av få sekunder var Lille "på nett" og gjorde akkurat det hun skulle. Bra jobba av Kristin og Lille Glad

 

Kristin introduserer Lille for banesøk

Lille og Kristin W. Kolåseter trener banesøk. I bakgrunnen instruktør Stig Meier Berg fra spesialsok.no
Foto: Wenche R. Krogstad
 

 

Øvelse 2 - Fortløpende søk på 16 kasser

Tove Horneman fikk prøve Molly på kassesøk. Molly kom raskt opp i 6 kasser på rekke og hun dekkmarkerte flere ganger i denne treningsøkta. Det er viktig å huske at hundens atferd er "et speil" av dialogen med fører. Akkurat dette fikk Tove til - og dermed denne raske framgangen allerede i første treningsøkt. Supert dette av Tove Glad

 

Tove og Molle jobber på kasser

Molly og Tove Hornemann trener kassesøk. Foto: Wenche R. Krogstad 

 

Anne Langerud med Myrten var neste ekvipasje ut på kassesøk. Som innledning fikk Myrten se at en av lekene hennes ble lagt under den ene kassen vi startet med. Etter noen få repetisjoner viste Myrten at hun var klar for å legge til enda en kasse. Hun "slo" raskt på nesen og fikk flott belønning av Anne når hun sto med nesen på rett plass. Kvaliteten på førers timing og belønning er avgjørende for hvor fort hunden forstår denne leken. Anne var dyktig til å time når hun sa "BRA" og fikk dermed rask framgang. I løpet av kort tid var Myrten klar for 6 kasser på rekke. Dette var Annes fortjeneste at Myrten flere ganger hadde dekkmarkering allerede i denne første treningsøkta. Veldig bra fokus og innsats av Anne Glad

 

Anne og Myrten trener på kasser 

Myrten og Anne Langerud jobber med kassesøk. Foto: Wenche R. Krogstad 

 

Øvelse 3 - søk i rom & øvelse 4 - søk på kjøretøy

Denne siste delen av kurset dreide seg om ferdigheter hunden må ha for å kunne avsøke et rom eller et kjøretøy. Høy sniffefrekvens er påkrevd for at hunden skal være nøyaktig nok. Bildet viser at Line Garberg er rå på timing - noe som raskt ga resultater. Killer fikk etter kort tid økt antall blomsterpotter fra 1 til 20 stk. En progresjon som ikke hadde vært mulig uten perfekt timing. Svært bra jobba av Line Glad

 

Line trener Killer på blomsterpotter

Killer og Line Garberg trener søk på blomsterpotter. Foto: Wenche R. Krogstad 

 

Siste ekvipasje denne kvelden var Ingar Hammerfjell og Cita. For å få hunden til å søke både høyt og lavt ble det laget en enkel søksøvelse med bruskasser. Plassert ved en vegg gir disse kassene en fin overflate med en mengde muligheter til å gjemme gjenstander som hunden skal markere. Cita skulle her bruke hele sin oppmerksomhet for å lokalisere en kjent ball plassert i en av kassene. Bildet under viser hvordan Ingar får full klaff med timing av med kast av ball nr. 2. I løpet av denne økta så vi at Ingar fikk Cita giret opp i de korte pausene hvor kassen med ball ble flyttet. Svært bra innsats av Ingar Glad  

 

Ingar trenerCita i overflatesøk på bruskasser

Cita og Ingar Hammerfjell jobber med kassesøk. Foto: Wenche R. Krogstad