Hovedside
Intro-kurs i SMELLER

Trening på kasser

Intro-kurset i Smeller går over 1 kveld og er på 4 t. Kurset er lagt opp med praktiske demonstrasjoner og nyttige øvelser. Deltakerne ledes gjennom viktige og grunnleggende momenter i forhold til øvelsene i SMELLER klasse I - dvs: 

Øvelse 1 - Søk på 4 baner
Øvelse 2 - Søk på 16 kasser
Øvelse 3 - Romsøk

 

 

Kurset er åpent for 6 deltakere med hund + observatører.

Samtlige deltakere observerer og deltar i diskusjonen rundt teori og praktisk arbeid.

Under kurset jobbes det med en og en hund.

VIKTIG

  • Kursavgifta skal være betalt før kursstart - se kursannonse
  • Observatører betaler halv pris
  • Personer som er innmeldt i STBK, men ikke har betalt årets medlemskontingent, betaler som "ikke-medlemmer" - og vil etter henvendelse få refundert differansen når medlemskapet er registrert betalt.